Civilsamhällets respons på olyckor och kriser : bistånd eller motstånd? Forskning
Titel:
Civilsamhällets respons på olyckor och kriser : bistånd eller motstånd? Forskning
Författare:
Strandh Veronica
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
25 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-898-6
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1324 - december 2018
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar / Civilt försvar
Nyckelord:
Risker ; Säkerhet ; Krishantering ; Riskhantering ; Forskning ; Värderingar ; Sårbarhetsanalys ; Säkerhetsaspekter
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek