Driftavbrott i samhällsviktiga it-tjänster
Titel:
Driftavbrott i samhällsviktiga it-tjänster
Författare:
Franke Ulrik
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
20 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-877-1
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1281 – oktober 2018
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Beredskap ; Samhället ; Samhällsplanering ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: