Upphandla informationssäkert : en vägledning
Titel:
Upphandla informationssäkert : en vägledning
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
59 s : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-802-3
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1177 - november 2018
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Allmänt / Information / Övrig information
Nyckelord:
Information ; Analys ; Samhällsplanering ; IT-säkerhet ; Organisationer ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek