Centrala Beredningsgruppen Elektromagnetiska Hot (CBG EM-hot) : forum för informationsspridning och samverkan om EM effekter
Titel:
Centrala Beredningsgruppen Elektromagnetiska Hot (CBG EM-hot) : forum för informationsspridning och samverkan om EM effekter
Författare:
Söderlind Gustav
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
1 bl.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1165 – februari 2018
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Elektromagnetism ; Teknik ; Civilförsvar ; Civil beredskap ; IT-säkerhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: