Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden : studie
Titel:
Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden : studie
Författare:
Johansson Jonas ; Arvidsson Björn ; Tehler Henrik
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2017
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
133 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-759-0
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1115 - juni 2017
Förlag:
Swedish Civil Contingencies Agency
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Riskanalys ; Krishantering ; Statliga myndigheter ; Sverige ; Forskning ; Samhällsplanering ; Sårbarhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek