Säkerhet i vägtrafikmiljö : vägledning
Titel:
Säkerhet i vägtrafikmiljö : vägledning
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2017
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
59 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-731-6
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1078 – februari 2017
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Trafik / Väg
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Vägar ; Utbildning ; Skadeplats ; Trafikolyckor ; Strategisk planering ; Vägtrafik
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: