Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : sammanfattning
Titel:
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : sammanfattning
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2016
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
18 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-684-5
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB780 - reviderad september 2
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Organisation / Samverkan
Nyckelord:
Beredskap ; Samarbete ; Krishantering ; Ledning och organisation ; Samhällsplanering ; Lägesbild ; Krisberedskap ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sammanfattning av rapporten Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek