Inomhusbrand
Titel:
Inomhusbrand
Författare:
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2013
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
193 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-371-4
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB595 - december 2013
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer
Nyckelord:
Brandteknik ; Bränder ; Brandmiljöer ; Brandsläckning ; Övertändning ; Brandförlopp ; Rökgaser
Hyllplacering:
Ps*b
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Även tryckn. 2001 med ISBN 91-7253-103-7. Även 3. tryckn. 2003. - 192 s. [Innehåller register] med ISBN 91-7253-199-1. Text från boken: Inomhusbrand trycks 2013 i en ny upplaga med samma innehåll som tidigare utgåva från 2003.
Fulltextdokument
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek