Vatten och andra släckmedel
Titel:
Vatten och andra släckmedel
Författare:
Hardestam Per ; Särdqvist Stefan
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2013
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
319 s. : ill. (huvudsakligen i färg)
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-370-7
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB594 - december 2013
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Insatsteknik / Släckmedel
Nyckelord:
Insatser ; Brandsläckning ; Släckmedel
Hyllplacering:
Ps*da
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Inför tredje tryckningen har boken satts om och utgivaren har ändrats från Räddningsverket till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I sak är inte bokens budskap förändrat, däremot vissa detaljer. Exempelvis har de mest uppenbara
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek