Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods : förstudie
Titel:
Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods : förstudie
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2013
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
34 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-297-7
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB501 – 2012 11
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Farliga ämnen / Farligt gods
Nyckelord:
Transporter ; Farligt gods ; Vägtrafik ; Vägtransportväsen ; Järnvägstransporter ; Landsvägar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek