Fördjupad olycksundersökning av brand på äldreboende
Titel:
Fördjupad olycksundersökning av brand på äldreboende
Författare:
From, Anders
Utgivare:
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår:
2009
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
8 s. : ill
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: