Undersökningsprotokoll : Brand i container
Titel:
Undersökningsprotokoll : Brand i container
Författare:
Järnström, Kent
Utgivare:
Räddningstjänsten Alingsås
Utgivningsår:
20070422
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Omfång:
4 s. : ill
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: