Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering
Titel:
Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2012
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
37 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-246-5
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB422
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering / Riskinventering/Riskan
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Sverige ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek