Krisjournalistik eller journalistik i kris? : en forskningsöversikt om medier, risker och kriser
Titel:
Krisjournalistik eller journalistik i kris? : en forskningsöversikt om medier, risker och kriser
Författare:
Jarlbro Gunilla
Utgivare:
Krisberedskapsmyndigheten
Utgivningsår:
2004
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
72 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-85053-39-2
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1652-2915
Serie:
KBM:s temaserie
Serie nr:
2004:1
Förlag:
Krisberedskapsmyndigheten
Klassificering:
Allmänt / Information / Media
Nyckelord:
Krishantering ; Massmedia ; Journalistik ; Riskkommunikation ; Extraordinära händelser ; Nyhetsförmedling
Hyllplacering:
Bs
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: