Helikoptern i samhällets tjänst : betänkande
Titel:
Helikoptern i samhällets tjänst : betänkande
Författare:
Utgivare:
Helikopterutredningen
Utgivningsår:
2008
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
643 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-38-23128-9
ISSN nummer:
0375-250X
Serie:
Statens offentliga utredningar
Serie nr:
Förlag:
Fritze
Klassificering:
Räddningstjänst / Strategisk planering
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Helikoptrar ; Utredningar ; Flygräddningstjänst
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: