MSB och samhällets informationssäkerhet
Titel:
MSB och samhällets informationssäkerhet
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2014
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
2 bl.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB301
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Allmänt / Information / Informationsteknik
Nyckelord:
Säkerhet ; Sverige ; IT-säkerhet ; Infrastruktur ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: