Att hantera översvämningsproblematik : inspirerande exempel
Titel:
Att hantera översvämningsproblematik : inspirerande exempel
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2011
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
131 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-121-5
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB238 - Mars 2011
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Sverige ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Ub
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek