Hantering av multipla tjänster i heterogena ad hoc-nät
Titel:
Hantering av multipla tjänster i heterogena ad hoc-nät
Författare:
Grönkvist Jimmi ; Hansson Anders ; Nilsson Jan ; Sköld Mattias ; Svensson Jonathan
Utgivare:
Utgivningsår:
2009
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
32 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
2886
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Kommunikation ; Totalförsvaret ; Nätverk ; Datanät
Hyllplacering:
S-c
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: