Tjänstekvalitet i ad hoc-nät : slutrapport
Titel:
Tjänstekvalitet i ad hoc-nät : slutrapport
Författare:
Hansson Anders ; Nilsson Jan ; Grönkvist Jimmi ; Sterner Ulf ; Sköld Mattias
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2008
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
39 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
2644
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar / Övrigt försvar
Nyckelord:
Kommunikation ; Informationssystem
Hyllplacering:
Pcjc
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: