Bränder och lokala förhållanden : modellberäknade värden för kommuner metodrapport : NCO 2008:11
Titel:
Bränder och lokala förhållanden : modellberäknade värden för kommuner metodrapport : NCO 2008:11
Författare:
Jaldell Henrik
Utgivare:
Räddningsverket ; Nationellt centrum för lärande från olyckor
Utgivningsår:
2008
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
75 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7253-418-6
ISSN nummer:
Serie:
NCO
Serie nr:
I99-197/08
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering
Nyckelord:
Bränder ; Brandsäkerhet ; Ekonomi ; Sociologi ; Etik ; Riskbedömning
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: