Värdering av olycksrisker : nationalekonomi
Titel:
Värdering av olycksrisker : nationalekonomi
Författare:
Jaldell Henrik
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
2008
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
49 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7253-423-0
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
P21-495/08
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering
Nyckelord:
Ekonomi ; Cost-benefit-analys ; Nationalekonomi
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: