Totalförsvarsplikten i framtiden : delbetänkande från Utredningen om totalförsvarsplikten
Titel:
Totalförsvarsplikten i framtiden : delbetänkande från Utredningen om totalförsvarsplikten
Författare:
Utgivare:
Utgivningsår:
2008
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Bok
Omfång:
221 [6] s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-38-23082-4
ISSN nummer:
0375-250X
Serie:
Statens offentliga utredningar
Serie nr:
2008:98
Förlag:
Fritzes offentliga publikationer
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Totalförsvaret ; Civilplikt ; Värnplikt
Hyllplacering:
Si-c
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: