Krisberedskapen i grundlagen : översyn och internationell utblick  expertgruppsrapport
Titel:
Krisberedskapen i grundlagen : översyn och internationell utblick expertgruppsrapport
Författare:
Khakee Anna
Utgivare:
Utgivningsår:
2008
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
242 [4] s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-38-23000-8
ISSN nummer:
0375-250X
Serie:
Statens offentliga utredningar
Serie nr:
2008:61
Förlag:
Fritzes offentliga publikationer
Klassificering:
Samhällsorientering / Juridik / Riksdagstryck / SOU/Statens offentliga
Nyckelord:
Sverige ; Europeiska unionen ; Grundlagar
Hyllplacering:
Si
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: