Katastroftoxikologi : omvärldsanalys i ett historiskt perspektiv
Titel:
Katastroftoxikologi : omvärldsanalys i ett historiskt perspektiv
Författare:
Cassel Gudrun ; Berglind Rune ; Persson Sven-Åke
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2005
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
45 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
1599
Förlag:
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Klassificering:
Naturvetenskap / Ekologi
Nyckelord:
Historia ; Katastrofer ; Toxikologi
Hyllplacering:
Uhc
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: