Vapentraumatologi : årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område
Titel:
Vapentraumatologi : årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område
Författare:
Widegren Ingemar
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2001
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
24 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
0011
Förlag:
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Klassificering:
Medicin och friskvård / Akutmedicin
Nyckelord:
Vapen ; Vapenverkan ; Medicin ; Hypotermi ; Krigssjukvård ; Militärmedicin ; Traumatologi ; Krigskirurgi ; Skallskador
Hyllplacering:
Vx
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: