European spallation source ur ett riskperspektiv
Titel:
European spallation source ur ett riskperspektiv
Författare:
Jönsson Mattias ; Rönmark Johan
Utgivare:
Lunds tekniska högskola
Utgivningsår:
2006
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Bok
Omfång:
57 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1402-3504
Serie:
LUTVDG/TVBB
Serie nr:
5202
Förlag:
Lunds tekniska högskola
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering
Nyckelord:
Risker ; Riskanalys ; Riskhantering ; Kvicksilver ; Vätgas
Hyllplacering:
Pm
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: