Effektivare tillsyn av farligt gods
Titel:
Effektivare tillsyn av farligt gods
Författare:
Davidsson Göran ; Ljungman Bo
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1999
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
52, [89] s
ISBN nummer
(före år 2007):
1-87253-001-4
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
P21-279/99
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Särskilda risker / Farliga ämnen / Farligt gods
Nyckelord:
Transporter ; Farligt gods ; Godstransporter
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: