Modell för bedömning av riskavstånd vid olyckor med giftiga eller brännbara ämnen
Titel:
Modell för bedömning av riskavstånd vid olyckor med giftiga eller brännbara ämnen
Författare:
Davidsson Åke ; Svensson Stefan
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
2001
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
23 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-7253-144-4
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
P21-396/01
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering
Nyckelord:
Kemikalieolyckor ; Vådautsläpp
Hyllplacering:
Ps*f
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: