Structural fire safety - as exemplified by a swedish manual for analytical design
Titel:
Structural fire safety - as exemplified by a swedish manual for analytical design
Författare:
Pettersson O
Utgivare:
Lunds tekniska högskola
Utgivningsår:
1982
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
10 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
LUTVDG/TVBB
Serie nr:
3006
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Materiel / Övrigt
Nyckelord:
Teknik ; Byggnader ; Dimensionering ; Säkerhet
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: