Värdering av några metoder för bestämning av ytklorider på brandplatser
Titel:
Värdering av några metoder för bestämning av ytklorider på brandplatser
Författare:
Andersson Lars-Henrik ; Jungel Margot
Utgivare:
Försvarets forskningsanstalt
Utgivningsår:
198809
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
10 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
0347-3694
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
C 20733-2.4
Förlag:
Försvarets forskningsanstalt
Klassificering:
Räddningstjänst / Materiel / Övrigt
Nyckelord:
Tester ; Gaser
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: