Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ras, skred och erosion : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Ras, skred och slamströmmar är exempel på snabba massrörelser i jord eller berg. Dessa rörelser kan orsaka stora skador på mark, byggnader, teknisk infrastruktur, vägar med mera inom det drabbade området. Gemensamt för både ras och skred är att de kan inträffa plötsligt och utan förvarning. Fastighetsägare har ett ansvar att skydda sin fastighet och förebygga att ras, skred, slamströmmar och erosion inte inträffar. Områden med låg stabilitet bör åtgärdas innan tecken på skred uppkommer.