Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En lathund för arbete med kontinuitetshantering : En lathund riktad till dig som ska leda arbetet i din organisation (Version 4.0)
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Det här metodstödet vänder sig till dig som ska införa kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet i din organisation. Materialet är i första hand tänkt som ett stöd i ditt arbete, inte som ett presentationsunderlag. Syftet är att ge stöd – en lathund – som bygger på valda delar ur standarden SS22304:2023 Handbok för kontinuitetshantering enligt SS EN ISO 22301. Handboken kan beställas utan kostnad via denna länk https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/kontinuitetshantering/. Allt stödmaterial, fördjupningsmaterial och alla exempel som lathunden hänvisar till finns på www.msb.se/kontinuitetshantering. Har du frågor om metodstödet är du välkommen att kontakta oss på kontinuitetshantering@msb.se.