Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skred och ras (landslides)
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2008
Om några år ska svensk räddningstjänst ta hjälp av satellitövervakning för att bättre förutse och hantera stora olyckor. Det ska bli möjligt genom EU-projektet Preview (Prevention, Information and Early Warning for European Civil Protection) vars mål är att skapa ett europeiskt system för riskhantering. Projektet riktar in sig på sex risker: Översvämningar (floods), Skogsbränder (fires), Stormar (windstorms), Jordbävningar och vulkanutbrott (earthquakes and volcanos), Skred och ras (landslides), Olyckor orsakade av mänsklig verksamhet (man-made risks) - utsläpp av farliga ämnen i luften. Sverige deltar i alla områden utom skogsbrand, jordbävningar och vulkanutbrott. Förutom Räddningsverket arbetar SMHI, Metria och SGI från svensk sida i projektet.