Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Frekvens av skred i Sverige
Författare
Håleryd Ann-Christine, Viberg Leif, Lind Bo
Utgivare
Statens geotekniska institut (SGI)
Utgivningsår
2007
Denna utredning har tagits fram på förfrågan från den av regeringen tillsatta Klimat- och sårbarhetsutredningen. Sammanställningen har legat till grund för översiktliga bedömningar av omfattningen av skred i Sverige.