Temporär startsida för granskning.

Joniserande strålning och strålskydd

Uppdaterad layout 2019-06-14

KURS 1

Målgrupp: Alla

1. Kort om strålskydd

KURS 2

Målgrupp: Blåljuspersonal

2. Joniserande strålning

3. Storheter och enheter

4. Mäta joniserande strålning

5. Hur strålningen påverkar kroppen

6. Strålkällor

7. Strålkällors märkning

8. Transport av strålkällor

9. Beredskap och beredskapsorganisation

10. Zonindelning och personligt skydd

11. Försiktighet på skadeplats och sanering

KURS 3

Målgrupp: Arbetsledaren

12. Arbetsledaren