Kunskapstester för uppfräschning av kunskaper

Samtliga kunskapstest startar du i Kunskapstest. Du loggar in med konto från MSB:s Min sida.

Beräkningsprogram
Beräkna dimensionering av rumsfyllning med lättskum
Beräkna neutralisation av syra eller bas
Beräkna riskavstånd vid kemikalieolyckor
Beräkna dimensionering av skuminsats mot oljebränder

Samtliga beräkningsprogram startar du i Beräkningsprogram. De är små enkla beräkningsprogram för exempelvis räddningstjänst för att ge grova uppskattningar.

Värdering och planering
Strålskydd
Strålskyddsberäkningar
Installerbara program i MSB RIB-paketet

Samtliga program kan laddas ner på Nedladdningssidan. Du måste ha ett RIB-abonnemang och loggar in med ditt organisationsnamn och kundnummer.

Länkar till andra verktyg