HazMat Training
HazMat Training är ett utbildnings- och träningsprogram med syfte att ge räddningstjänstpersonal grundläggande kunskaper inom ämnet räddningskemi och farliga ämnen. Innehåller faktadelar, övningsdelar samt en taktisk scenariodel.

Kräver inloggning med Min sida.
Fire Training
Fire Training är ett utbildnings- och träningsprogram med syfte att ge räddningstjänstpersonal grundläggande kunskaper inom ämnet brand och brand- släckning. Innehåller faktadelar och övningsdelar med frågor.

Kräver inloggning med Min sida.
Kvalitetssäkring Räddningsledare nivå 1
Ett webbverktyg för att kvalitetssäkra räddningsledare. Nivå 1 motsvarar Räddningsledare A.

Kräver inloggning med Min sida.
 
Beräkningsprogram
Små enkla beräkningsprogram för exempelvis räddningstjänst för att ge grova uppskattningar.
  • Dimensionering av rumsfyllning med lättskum
  • Neutralisation av syra eller bas
  • Riskavstånd vid kemikalieolyckor
  • Dimensionering av skuminsats mot oljebränder
Förmågebeskrivning

Ett webbverktyget för att på ett systematiskt sätt beskriva metodförmågor samt göra en bedömning av insatskapaciteten i en räddningstjänstorganisation vad avser utförandet av räddningsinsats.

Kräver inloggning med Min sida.
Rakel grundutbildning

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kunskap om Rakelsystemet och dess användningsområden.