Kunskapstester för uppfräschning av kunskaper
 

Kunskapstestet startar du i Kunskapstest. Du loggar in med konto från MSB:s Min sida.

Kunskapstesten "Kvalitetssäkring Räddningsledare A" och större delar av "HazMat Training" har flyttats till Fortbildningstjänsten. I samband med detta byter ”Kvalitetssäkring Räddningsledare A” namn till ”Kunskapstest Räddningsledare” och ”HazMat Training” hittar du under nya namnet ”Farliga ämnen”. De scenarion som finns i ”HazMat Training” kommer under en övergångsperiod finnas kvar i MSB RIB Kunskapstest men under året kommer också de flyttas över till Fortbildningstjänsten. "Fire Training” kommer i nuläget inte publiceras i Fortbildningstjänsten utan innehållet ska istället arbetas om.

Beräkningsprogram
Beräkna dimensionering av rumsfyllning med lättskum
Beräkna neutralisation av syra eller bas
Beräkna riskavstånd vid kemikalieolyckor
Beräkna dimensionering av skuminsats mot oljebränder

Samtliga beräkningsprogram startar du i Beräkningsprogram. De är små enkla beräkningsprogram för exempelvis räddningstjänst för att ge grova uppskattningar.

Strålskydd
Strålskyddsberäkningar
Installerbara program i MSB RIB-paketet

Samtliga program kan laddas ner på Nedladdningssidan. Du måste ha ett RIB-abonnemang och loggar in med ditt organisationsnamn och kundnummer.

Länkar till andra verktyg