Multipla naturhändelser: Visualisering, lärande och förståelse (CAZULU), 2019-2023
Titel:
Multipla naturhändelser: Visualisering, lärande och förståelse (CAZULU), 2019-2023
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
1 bl.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1596
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Katastrofberedskap ; Beslutsstöd ; Skogsbränder ; Samhällsplanering ; Beslutsfattande ; Klimatförändringar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: