Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie
Titel:
Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie
Författare:
Svenmarck Peter ; Wikström Maria ; Zouave Erik ; Krona Mikael
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
34 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-041-4
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1577
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Strategisk planering / Beslutsstöd
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Helikoptrar ; Ledning och organisation ; Beslutsstöd ; Flygräddningstjänst ; Lufträtt
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: