Fire ventilation
Titel:
Fire ventilation
Författare:
Svensson Stefan
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ; Swedish Civil Contingencies Agency
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
189 s. : färgill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-036-0
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1565
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Insatsteknik / Brandventilation
Nyckelord:
Bränder ; Ventilation ; Brandskydd ; Brandförlopp ; Insatsteknik ; Brandbekämpning ; Rökgasventilation
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: