Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs Samband - MSB:s förstärkningsresurs
Titel:
Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs Samband - MSB:s förstärkningsresurs
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
2 bl.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1584
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Organisation / Samverkan
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Samarbete ; Naturolyckor ; Strategisk planering ; Lägesbild
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: