Svenska nationella ambulansflyget – SNAM
Titel:
Svenska nationella ambulansflyget – SNAM
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
1 bl. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1586
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Medicin och friskvård / Katastrofmedicin
Nyckelord:
Katastrofmedicin ; Katastrofberedskap ; Krig ; Krishantering ; Evakuering ; Flygtransporter ; Flygräddningstjänst
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: