Screening av nationellt arbete med klimatanpassning : utifrån tillgängliga strategier och handlingsplaner
Titel:
Screening av nationellt arbete med klimatanpassning : utifrån tillgängliga strategier och handlingsplaner
Författare:
Matschke Ekholm Hanna ; Hwargård Louise ; André Hanna
Utgivare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
88 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Sverige ; Naturolyckor ; Geografiska informationssystem ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek