NCS3 - Elektromagnetiska hot mot trådlösa system : En studie av incidenter, möjliga hot och åtgärder
Titel:
NCS3 - Elektromagnetiska hot mot trådlösa system : En studie av incidenter, möjliga hot och åtgärder
Författare:
Odell Anders ; Zouave Erik ; Jaitner Margarita
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut ; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
46 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
Serie nr:
MSB 2019-04982
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle
Nyckelord:
Elektromagnetism ; Internet ; IT-säkerhet ; Infrastruktur ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek