Strategisk verktygslåda mot hybridhot : ett ramverk för gemensam problemförståelse
Titel:
Strategisk verktygslåda mot hybridhot : ett ramverk för gemensam problemförståelse
Författare:
Appelgren Jessica ; Bay Sebastian ; Malminen Johannes ; Zouave Erik
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
48 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
FOI-R
Serie nr:
FOI-R--4816--SE
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Säkerhetspolitik ; Samarbete ; Civilförsvar ; Länsstyrelser ; Lägesbild ; Ledningssystem ; Krisberedskap ; Övningar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: