Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020
Titel:
Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020
Författare:
Hansen Rickard
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
114 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-038-4
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1366
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer / Skog
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Brandrisker ; Naturolyckor ; Skogsbränder ; Skogsbrandsläckning
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Första utgåvan gavs ut i maj 2019.