Brandsommaren 2018 : Vad hände, och varför? Utvärdering
Titel:
Brandsommaren 2018 : Vad hände, och varför? Utvärdering
Författare:
Granström Anders
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
151 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-012-4
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1496
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer / Skog
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Brandrisker ; Brandskydd ; Naturolyckor ; Kartor ; Skogsbränder ; Brandriskmodeller
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: