NCS3 Studie – Fjärranslutning : Fjärranslutningstekniker för industriella informations- och styrsystem
Titel:
NCS3 Studie – Fjärranslutning : Fjärranslutningstekniker för industriella informations- och styrsystem
Författare:
Valassi Christian ; Westerdahl Lars
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut ; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
49 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
Serie nr:
MSB 2018-03308
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle
Nyckelord:
Internet ; IT-säkerhet ; Infrastruktur ; Sårbarhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek