Säkerhet i vägtrafikmiljö : vägledning, 2:a utgåvan 2020
Titel:
Säkerhet i vägtrafikmiljö : vägledning, 2:a utgåvan 2020
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
75 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-980-8
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1078
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Trafik / Väg
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Vägar ; Utbildning ; Skadeplats ; Trafikolyckor ; Strategisk planering ; Vägtrafik
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: