Brand i avfallsupplag, Hova : olycksutredning
Titel:
Brand i avfallsupplag, Hova : olycksutredning
Författare:
Studahl Pontus
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
201912
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
41 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-988-4
ISSN nummer:
Serie:
Utökade olycksundersökningar
Serie nr:
MSB1460
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Erfarenhetsrapporter
Nyckelord:
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: