Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020 : Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7)
Titel:
Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020 : Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7)
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
23 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-985-3
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1457
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering / Riskinventering/Riskan
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Riskanalys ; Sverige ; Samhällsplanering ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek